about

Mr.Gud Muzikart Dubrovnik, Croatia

...idejnu tvar koju stvaram, tvorim je da bude apsolutno neprilagođena povijesti,sadašnjosti i budućnosti,
i da smeta javnosti
Bez jedinice mjere
Bez ideologije
Bio sam,jesam i uvijek ću biti
dio skupine ljudi pod nazivom Otpisani Klan, koja živi i stvara da bi živjela i stvarala!
www.facebook.com/pages/Otpisani-klan/196328950404912
... more

contact / help

Contact Mr.Gud Muzikart

Streaming and
Download help